Speciallæge og hypnoterapeut

Jeg er certificeret hypnoterapeut i 2011 ved Instituttet for Avanceret Hypnose.

I 1992 erhvervet 4 årig psykoterapeutisk uddannelse i USA ved A. Janov, The Primal Training Center, LA

Længerevarende kurser i Gestaltterapi og kunstterapi.

Uddannet læge og speciallæge i psykiatri. Har arbejdet i psykiatrien i 30 år, senest som overlæge i distriktspsykiatrien i Nykøbing Sjælland. Opsagt min stilling i 2008, idet en stadig strammere budgetramme i psykiatrien gav for lidt tid til hver enkelt patient. Har siden arbejdet privat.

Jeg tilbyder.:

1.: Hypnoterapi sessioner a`1 1/2 times varighed.

2.: Afklarende psykoterapi samtaler

3.: Rådgivning og second opinion: Er du faret vild i sundhedssystemet. Har du brug for en second opinion i forhold til diagnose og behandling, rehabilitering og funktionel genoptræning. Jeg kan hjælpe dig med at forstå en evt. diagnose, årsager og behandlingsmuligheder, jeg kan hjælpe dig med at navigere i både sundhedssystemet samt at navigere i forskellige alternative behandlingsmuligheder.

4.: Jeg udfærdiger psykiatriske speciallæge erklæringer samt status til kommunerne.

Hvad er Hypnoterapi:

Hypnose er en tilstand mellem søvn og vågen tilstand. Under hypnosen bearbejdes klientens problemer psykoterapeutisk. Klienten deltager i processen under hypnosen. Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje. Under hypnosen opnås en dybdegående terapeutisk behandling med mulighed for forløsning af dybere traumer opstået i barndommen, som har medført et uhensigtsmæssigt mønster, man måske har båret rundt på hele livet. Denne intense terapeutiske proces giver mulighed for forløsning af traumet sådan at man bliver i stand til at leve hele sit potentiale ud.

Eksempler på behandlinger

Angst-Depression-Manglende selvtillid-OCOD-Søvnproblemer-Stress-Nedsat glæde og livskvalitet-Samlivsproblemer-Spiseforstyrelser-Eksamensangst-sceneskræk-Flyskræk-Højdeskræk-Smertelindring-Forbier.

Hvis du er i tvivl om hypnoterapi kan afhjælpe dit problem, eller hvis du har tvivl om anden behandling, så skriv en mail eller sms og fortæl mig om det.

Mobil: 20209620

mail: broendumterapi@Hotmail.com